Kasy fiskalne muszą mieć aktualny certyfikat

Przypominamy Państwu, iż na podstawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz prawa o miarach Główny Urząd Miar ma potwierdzać, że kasy spełniają wymagane funkcje, kryteria i warunki techniczne. Wniosek o wydanie decyzji może złożyć zarówno wytwórca krajowy, jak i importer (osoba prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonała importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia kas i wprowadza je do obrotu).

Kupując kasę czy drukarkę fiskalną proszę sprawdzać czy posiada ona aktualny certyfikat - musi on być ważny w dniu zakupu kasy.

Pragniemy zaznaczyć, iż wszystkie kasy w ofercie JSCKOMP posiadają ważny Certyfikat.