Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

Zastosowanie podpisu elektronicznego to między innymi:
  • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
  • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
  • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
  • wystawiania faktur w formie elektronicznej (e-faktura)
  • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych
  • przesyłania danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
  • kontaktów z urzędami administracji publicznej (np. e-KRS, e-deklaracja , e-GIODO, UFE )
  • sporządzania dokumentacji medycznej
  • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach honorujących podpis kwalifikowany)
  • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
W naszej firmie w ciągu kilkunastu minut załatwisz wszelkie formalności związane z umową dotyczącą wydania certyfikatu kwalifikowanego i otrzymasz gotowy do użycia zestaw podpisu elektronicznego.
Istnieje możliwość instalacji urządzeń i oprogramowania niezbędnego do obsługi podpisu elektronicznego na komputerach klientów.
Udzielimy Państwu również instrukcji jak bezpiecznie posługiwać się podpisem elektronicznym i co zrobić w razie jego utraty.
Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny - na mocy obowiązującego prawa - podpisowi odręcznemu.

Odnowienie podpisu

Operacja wykonywana w tym trybie jest możliwa, gdy Subskrybent posiada ważny kwalifikowany certyfikat innego centrum certyfikacji. Po utracie jego ważności można kupić nowy certyfikat na zasadach ogólnych.

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez CenCert następuje całkowicie "na odległość", bez potrzeby wizyty w Punkcie rejestracji.

[ 1 ]