Akty prawne dotyczące kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Rozporządzenie Min. Fin. z 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (fiskalnych)
Tekst jednolity Dz.U.  z dnia 04 lutego 2013r. poz. 163
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
 
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT (ze zmianami 2013)
Dz.U. nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz. 535