przemysłowe

Wagi przemysłowe

Wagi przemysłowe służą do ważenia dużych ładunków w przemyśle i handlu hurtowym.
Wyróżniają się nośnią o dużej wytrzymałości, umożliwiającej mechaniczne nakładanie ładunków.

Wagi magazynowe

Wagi magazynowe

[ 1 ]