Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących 2013-03-16Zgodnie z wcześniejszą informacją na stronie www.kasy-kielce.pl w dniu 14 marca Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, będzie ono obowiązywało już od 1 kwietnia 2013.
Nie odbiega ono znacząco od projektu z dnia 4 marca 2013r. o którym informowaliśmy wcześniej.
Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem.

Nowe ewidencje zwrotów, reklamacji oraz pomyłek

Przepisy precyzują kwestię zwrotu towarów i uznania reklamacji towarów i usług. W odrębnej ewidencji należy – jak wskazuje § 3 Rozporządzenia – ująć te zwroty i reklamacje, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży.

Taka ewidencja powinna zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi, datę oraz godzinę sprzedaży, termin dokonania zwrotu lub reklamacji oraz sam dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży i protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji, podpisany przez nabywcę i sprzedawcę.

Jak wynika z nowego rozporządzenia, w odrębnej ewidencji powinny być ujęte również korekty ewidencji w przypadku wystąpienia „oczywistej pomyłki”. Odrębna ewidencja musi zawierać w takiej sytuacji krótki opis przyczyn i okoliczności wystąpienia pomyłki oraz błędnie zewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i kwoty należnego podatku).

Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe wzory:
Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży
Ewidencja oczywistych pomyłek dla kasy rejestrującej

Zmiana w obowiązku ewidencjonowania

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia, otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

Nazwa towaru / usługi na paragonie

Ta zmiana budzi najwięcej kontrowersji, bowiem w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących na paragonie musimy umieścić nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Co to oznacza dla handlowców? Kolejne dylematy typu, czy wystarczy jak obecnie napisać "jogurt", czy należy też dodać jego objętość, smak i nazwę producenta. A mięso? "Kaczka" czy "mięso z kaczki"? "Kwiaty" czy precyzyjniej "róża cięta"?

Gdyby informacja w kasie czy na paragonie okazała się zdaniem fiskusa niejednoznaczna, przedsiębiorcy grozi mandat za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji (do 3,2 tys. zł)

Nowe wzory zgłoszeń do US

Od 1 kwietnia obowiązywać zaczną nowe wzory zgłoszeń i wniosków do urzędu skarbowego, związanych m.in. z rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie fiskalnej oraz odczytami pamięci fiskalnej.

Oczywiście firma JSCKOMP przygotowywuje dla swoich klientów wszystkie niezbędne zgłoszenia i wnioski zawsze aktualnych i obowiązujących drukach.

Pełną treść rozporządzenia można pobrać z naszej strony: