Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Podatnikom, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę fiskalną, przysługuje ulga na zakup takiego urządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mogą odliczyć nawet 90% ceny zakupu urządzenia fiskalnego!!!
Podatnicy, którzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących (koszt netto), zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 PLN za urządzenie.

Jak uzyskać ulgę na zakup urządzenia

Aby skorzystać ze zwrotu należy:
  1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia, które chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe). Firma JSCKOMP przygotuje dla Ciebie odpowidnie zgłoszenie.
  2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
  3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz Zgłoszenie kasy przez podatnika. Firma JSCKOMP przygotuje dla Ciebie odpowidnie zgłoszenie.
  4. Przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności.
  5. Rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot do Urzędu skarbowego - Firma JSCKOMP przygotuje dla Ciebie odpowidni wniosek.
Kiedy i w jaki sposób podatnik otrzyma ulgę?

Płatnicy podatku VAT:
Ulgę z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mogą to zrobić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za urządzenie rejestrujące. Zasadą jest, że odliczenie w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) nie może być wyższe od kwoty różnicy między VAT należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty ulgi. Z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

* 25% całej kwoty przysługującej do odliczenia - jeżeli składamy deklaracje miesięczne, lub
* 50% tej kwoty- jeżeli składamy deklaracje kwartalne.

Podatnicy nie będący płatnikami VAT:

Z ulgi na zakup urządzenia mogą także skorzystać przedsiębiorcy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz zwolnieni podmiotowo od tego podatku (ze względu na niewielkie obroty). W tym celu muszą złożyć Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego. Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od daty złożenia przez niego wniosku.Formularze do pobrania:


Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania
Zgłoszenie kasy przez podatnika
Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Zobacz ofertę kas fiskalnych oferowanych przez JSCKOMP
 
Przykładowe wolne domeny, pod którymi możesz zamieścić swoją stronę (wizytówkę) internetową:

iryda.kielce.it, kosma.jsckomp.eu, herman.jsckomp.eu,
leon.kielce.it, lucjan.kielce.it, gwidon.kielce.it,
arkadiusz.kielce.it, renata.jsckomp.eu, rozalia.kielce.it,
zbigniew.jsckomp.eu, bernard.jsckomp.eu, melania.kielce.it,
helena.jsckomp.eu, mieczyslaw.kielce.it, leslaw.kielce.it,
ada.jsckomp.eu, pawel.jsckomp.eu, joachim.kielce.it,
jonatan.kielce.it, ludmila.kielce.it, twoja_nazwa.kielce.it

Przykładowe realizacje:
Lekarska spółdzielnia Medis Med
MotoCar Kielce
Bilscy Przychodnia Weterynaryjna
Łukasz Kwieciński
Lekcja Jazdy
Turbo Speed - Regeneracja turbospręzarek Sandomierz, Regeneracja turbospręzarek Tarnobrzeg, Regeneracja turbospręzarek Zawisełcze, Regeneracja turbospręzarek Stalowa Wola, Regeneracja turbospręzarek Opatów
Gabinet Stomatologiczny Kielce - Ranata Mazurek, Wiesław mazurek
Animals s.c. Lecznica dla zwierząt
Perfecto Nowa
Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt
Lameri
BRZYSZKIEWICZ-MEBLE.PL :: Meble na wymiar : Zabudowy : Szafy przesuwne
Kdlocker
Demi Art
WojTon