Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Podatnikom, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę fiskalną, przysługuje ulga na zakup takiego urządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mogą odliczyć nawet 90% ceny zakupu urządzenia fiskalnego!!!
Podatnicy, którzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących (koszt netto), zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 PLN za urządzenie.

Jak uzyskać ulgę na zakup urządzenia

Aby skorzystać ze zwrotu należy:
  1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia, które chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe). Firma JSCKOMP przygotuje dla Ciebie odpowidnie zgłoszenie.
  2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
  3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz Zgłoszenie kasy przez podatnika. Firma JSCKOMP przygotuje dla Ciebie odpowidnie zgłoszenie.
  4. Przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności.
  5. Rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot do Urzędu skarbowego - Firma JSCKOMP przygotuje dla Ciebie odpowidni wniosek.
Kiedy i w jaki sposób podatnik otrzyma ulgę?

Płatnicy podatku VAT:
Ulgę z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mogą to zrobić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za urządzenie rejestrujące. Zasadą jest, że odliczenie w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) nie może być wyższe od kwoty różnicy między VAT należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty ulgi. Z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

* 25% całej kwoty przysługującej do odliczenia - jeżeli składamy deklaracje miesięczne, lub
* 50% tej kwoty- jeżeli składamy deklaracje kwartalne.

Podatnicy nie będący płatnikami VAT:

Z ulgi na zakup urządzenia mogą także skorzystać przedsiębiorcy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz zwolnieni podmiotowo od tego podatku (ze względu na niewielkie obroty). W tym celu muszą złożyć Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego. Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od daty złożenia przez niego wniosku.Formularze do pobrania:


Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania
Zgłoszenie kasy przez podatnika
Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Zobacz ofertę kas fiskalnych oferowanych przez JSCKOMP
 
Przykładowe wolne domeny, pod którymi możesz zamieścić swoją stronę (wizytówkę) internetową:

norbert.jsckomp.eu, angela.jsckomp.eu, marzena.kielce.it,
inez.jsckomp.eu, hubert.jsckomp.eu, adam.kielce.it,
zdzislaw.jsckomp.eu, janusz.kielce.it, slawomir.jsckomp.eu,
szczepan.kielce.it, janina.jsckomp.eu, grazyna.jsckomp.eu,
cyprian.kielce.it, blazej.kielce.it, jowita.jsckomp.eu,
benedykt.kielce.it, alojzy.kielce.it, stanislaw.kielce.it,
boguslaw.kielce.it, krzysztof.kielce.it, twoja_nazwa.kielce.it

Przykładowe realizacje:
Perfecto Nowa
Turbo Speed - Regeneracja turbospręzarek Sandomierz, Regeneracja turbospręzarek Tarnobrzeg, Regeneracja turbospręzarek Zawisełcze, Regeneracja turbospręzarek Stalowa Wola, Regeneracja turbospręzarek Opatów
Demi Art
MotoCar Kielce
Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt
WojTon
Lekarska spółdzielnia Medis Med
Gabinet Stomatologiczny Kielce - Ranata Mazurek, Wiesław mazurek
Lekcja Jazdy
Łukasz Kwieciński
Lameri
Bilscy Przychodnia Weterynaryjna
Animals s.c. Lecznica dla zwierząt
Kdlocker
BRZYSZKIEWICZ-MEBLE.PL :: Meble na wymiar : Zabudowy : Szafy przesuwne